IT-tjänster från CNS

IT-tjänster från CNS

Utöver våra två produkter erbjuder vi följande tjänster

Vi är ett innovativt IT-företag som utvecklar lösningar för att hantera kortbetalningar och allt som rör kommunikation mellan betalterminaler och kortinlösare (Banker, VISA, MasterCard). Förutom våra två egna produkter Allkort och Cardivation tar vi även utvecklingsuppdrag inom vårt expertområde. Vi började som Trumph Data 1987 och har genom åren arbetat nära våra kunder för att bygga effektiva och användarvänliga system. CNS ingår sedan Juni 2014 i DCC.

DCC är en internationell koncern inom försäljning, marknadsföring, distribution och affärsstöd, organiserad i fem divisioner med intäkter på cirka £11 billioner pund och sysselsätter över 10.000 personer i 13 länder. Vår personal har hög kunskap inom utveckling, säkerhet och drift. Vi bygger system som underlättar det administrativa arbetet för företag som säljer drivmedel. Våra kunder äger och driver olika typer av automatstationer. Exempelvis bensinstationer, gastankstationer och biltvättar.

Läs mer om våra nuvarande lösningar