Bensinstationer

Företag med flera anläggningar där kunden kan betala både med bankkort och med era egna kort

Allkort har lösningen för er! Med hjälp av Allkort får ni full kontroll över kunder, stationer, reskontra och bolagets utveckling. I vår senaste version av Allkort har vi lagt mycket fokus på att förenkla er vardag.

Överskådlig statistik

Vill ni titta på statistik har vi förberett viktiga nyckeltal som grafer och tabeller. På bara ett par minuter kan man få full överblick över utvecklingen på en station under de senaste tre åren. Det ökar er kunskap om verksamheten och öppnar vägar till ökad försäljning. Liknande sammanställningar finns under alla områden, som kunder, reskontra samt för hela bolaget.

Enkel hantering av fakturor

Vi kan hjälpa er med att skicka ut fakturor och boka av OCR-inbetalningar till ett mycket förmånligt pris. Från Allkort kan man skicka fakturor på papper, e-faktura privat, e-faktura företag samt vi e-post. Givetvis kan man även använda sig av Autogiro. All återkoppling från plus- och bankgiro läses in i systemet utan att ni behöver logga in i internetbanken.

Service till era kunder

Vi kan erbjuda kortkunderna att få kvitto via e-post i anslutning till en tankning. Det ökar kundnyttan och minskar risken för driftstörningar. För företagskunder finns möjlighet att få fordonsuppföljning i en excelfil, som skickas till kunden i samband med varje fakturering. I excelfilen kan man se vem som har tankat vilken bil och vad kilometermätaren visade vid varje tankningstillfälle.

Kunden kan betala på flera olika sätt vid anläggningen – med kontanter, bankkort, ert eget utgivna kreditkort eller kundens kontantkort.

Ett system med många möjligheter

Allkort kan användas för att stämma av uthämtade volymer, ersättning till åkare och matchning mot fakturan från leverantören. I systemet kan man lista vilken volym som finns kvar på anläggningen samt jämföra teoretiska volymer mot mekaniska räkneverk och pejlingar.

Från Allkort sköter man alla priser, både på anläggningen och för kunderna, direkt i datorn. Rabatter kan ges i en mängd olika varianter, allt från gemensam grupprabatt till individuell rabatt för en kund på en eller flera anläggningar. Rabatterna kan även kopplas mot den inköpta volymen för att avgöra vilken rabatt kunden ska få.

Allkort innehåller en full reskontra så att man vid varje tankningstillfälle kan säkerställa att bara kunder med limitutrymme kan använda sitt kort.

Alla åtgärder loggas

Alla förändringar som görs i Allkort loggas så att man kan se vem som har gjort åtgärder i systemet och när de gjordes. Systemet har olika behörighetsnivåer som avgör vad varje användare kan se och förändra.

Produktblad CNS Bensinstationer