Bulkförsäljning

Nya Allkort har en komplett modul för att hantera bulkförsäljning

  • Försäljning och leverans
  • Lagerhantering
  • Inköpspriser
  • Depåtillägg
  • Automatisk fakturahantering
  • Ersättning till transportörer


Leverera olja, smörjmedel och pellets


Allkort är utformat för att hantera all form av bulkförsäljning. I och med att alla transaktioner går via Allkort så använder ni samma kunduppgifter oavsett om det gäller bulkleveranser eller tankande kunder. Kreditlimitar kan justeras så en viss del avser bulkleveranser och en viss del till tankande fordon inom samma företag.


Säker anslutning


Säkerhet är för oss A & O då vi hanterar stora mängder transaktioner. Det är av största vikt för oss att vi bibehåller en mycket hög säkerhet. Varje år genomförs det säkerhetsbesiktningar av våra system och lösningar. Vi anlitar då säkerhetsföretag som är ackrediterade av VISA och Mastercard.

Oavsett om ni ansluter till Allkort via en dator eller mobil så används alltid säkra anslutningar mot våra servrar.

 

Produktblad Bulk