Dieselstationer

Dieselverk på en eller flera stationer

För er som jobbar med dieselförsäljning via betalpelare, på plats hos kund eller på era egna anläggningar, har vi satt samman ett intressant alternativ. Med hjälp av Allkort får ni full kontroll över kunder, stationer, reskontra och bolagets utveckling. I vår senaste version av Allkort har vi lagt mycket fokus på att förenkla er vardag. Vår slogan ”Business made easy” visar att vi sätter enkelheten i första rummet.

Ni kan använda en enklare betalterminal för egna företags kort eller bank- kreditkortsterminal som tar alla kort. Ni kan inleda kortsamarbeten med andra företag som använder motsvarande utrustning.

Enkel hantering av fakturor

Vi kan hjälpa er med att skicka ut fakturor och boka av OCR-inbetalningar till ett mycket förmånligt pris. Från Allkort kan man skicka fakturor på papper, e-faktura privat, e-faktura företag samt vi a-post. Givetvis kan man även använda sig av Autogiro. All återkoppling från plus- och bankgiro läses in i systemet utan att ni behöver logga in i internetbanken.

Service till era kunder

Vi kan erbjuda kortkunderna att få kvitto via e-post i anslutning till en tankning. Det ökar kundnyttan och minskar risken för driftstörningar. För företagskunder finns möjlighet att få fordonsuppföljning i en excelfil, som skickas till kunden i samband med varje fakturering. I excelfilen kan man se vem som har tankat vilken bil och vad kilometermätaren visade vid varje tankningstillfälle.

Kunden betalar med hjälp av ett kredit- eller kontantkort som ni ger ut till era kunder.

Ett system med många möjligheter

Från Allkort sköter man alla priser, både på anläggningen och för kunderna, direkt i datorn. Rabatter kan ges i en mängd olika varianter, allt från gemensam grupprabatt till individuell rabatt för en kund på en eller flera anläggningar. Rabatterna kan även kopplas mot den inköpta volymen för att avgöra vilken rabatt kunden ska få. Rabatter kan sättas i form av öre per liter eller som ett överenskommet nettopris.

Allkort kan användas för att stämma av uthämtade volymer, ersättning till åkare och matchning mot fakturan från leverantören. I systemet kan man lista vilken volym som finns kvar på anläggningen samt jämföra teoretiska volymer mot mekaniska räkneverk och pejlingar.

Alla åtgärder loggas

Alla förändringar som görs i Allkort loggas så att man kan se vem som har gjort åtgärder i systemet och när de gjordes. Systemet har olika behörighetsnivåer som avgör vad varje användare kan se och förändra.