Gastankstationer

Allkort för stationer med fordonsgas

  • Alltid i drift on-line
  • Automatisk fakturahantering
  • Säkra korttransaktioner
  • Övervaka gasstationerna i realtid

Jobbar ni med flera anläggningar? Vill ni ha både egna betalkort och bank- och kreditkort? Vi har lösningen för er. Med hjälp av Allkort får ni full kontroll över kunder, reskontra och bolagets utveckling. I vår senaste version av Allkort har vi lagt mycket fokus på att förenkla er vardag. Vår slogan ”Business made easy” visar att vi sätter enkelheten i första rummet.


Automatisk hantering av fakturor


Vi kan hjälpa er med att skicka ut fakturor och boka av OCR-inbetalningar till ett mycket förmånligt pris. Från Allkort kan man skicka fakturor på papper, e-faktura privat, e-faktura företag samt vi a-post. Givetvis kan man även använda sig av Autogiro. All återkoppling från plus- och bankgiro läses in i systemet utan att ni behöver logga in i internetbanken.

Kunden kan betala på flera olika sätt vid anläggningen – med kreditkort, bankkort, ert eget företagskort eller kundens kontantkort.

Service till era kunder


Vi kan erbjuda kortkunderna att få kvitto via e-post i anslutning till en tankning. Det ökar kundnyttan och minskar risken för driftstörningar.

För företagskunder finns möjlighet att få fordonsuppföljning i en excelfil, som skickas till kunden i samband med varje fakturering. I excelfilen kan man se vem som har tankat vilken bil och vad kilometermätaren visade vid tankningstillfället.

Ett system med många möjligheter


Allkort kan användas för att stämma av uthämtade volymer, ersättning till åkare och matchning mot fakturan från leverantören. I systemet kan man lista vilken volym som finns kvar på anläggningen samt jämföra teoretiska volymer mot mekaniska räkneverk och pejlingar.

Från Allkort sköter man alla priser, både på anläggningen och för kunderna, direkt i datorn. Rabatter kan ges i en mängd olika varianter, allt från gemensamma grupprabatter till individuella kundrabatter på en eller flera anläggningar. Rabatterna kan även kopplas mot den inköpta volymen för att avgöra vilken rabatt kunden ska få.
 

Produktblad CNS för Gastankstationer